Hvor giver SPS Flow værdi?

Der blev i 2017 anvendt godt 250 mio. kr. på SPS til elever

på ungdomsuddannelserne (Finansministeriet, 2020).

SPS flow produkter

Hos SPS hjælper vi uddannelses institutioner, med effektiv administration af deres SPS sager.

Derved undgår du at bruge unødig og omkostningstung tid, på administrative opgaver.

Fokusér i stedet på, at yde den optimale støtte til SPS eleven, så de kommer godt igennem uddannelsen.

SPS Flow kan give din uddannelse et administrativt løft, lige fra de basale behov til en mere automatiseret løsning. Alt efter hvor meget arbejde du har, forbundet med SPS elever kan du få funktionaliteter i SPS Flow, der er tilpasset netop dine behov.

SPS Flow kan leveres i forskellige versioner gående fra SPS Flow Basic over SPS Flow Automation til SPS Flow+, hvor hver versioner ligger mere funktionalitet til den forrige versioner. For nogen er det nok at få den mest basale funktionalitet, mens andre også gerne vil drage nytte af vores forskellige automatiseringer, assiterede løsninger og vores app til brug for støttegivere og elever.

Nedenfor kan du læse nærmere om de forskellige udgaver, men du kan også allerede nu booke en demo, hvis du er klar til at spare tid og penge på SPS området.


SPS Flow Basic

 • Sagsbehandlingsmodul
 • Støttemodul
 • Regnskabmodul
 • Administrationsmodul
 • API til udveksling af elevstamdata
 • API til dine egne robotter

On premise hosting
Vi drifter for jer
Support til superbrugere via helpdesk og telefon


25,- pr. årselev
+
25.000,- implementeringsfee

Hvis 9% af eleverne har behov for SPS, så svarer det til 244,- pr. sps-elev/år ≈ 53 minutters sagsbehandling der skal spares.

SPS Flow Automation

 • Alt fra SPS Flow Basic
 • Automatisering af SPS2005 workflows
 • Integration med din e-Boksløsning
 • Integration til dit studieadministrative system

On premise hosting
Vi drifter for jer
Support til superbrugere via helpdesk og telefon


33,– pr. årselev
+
25.000,- implementeringsfee

Hvis 9% af eleverne har behov for SPS, så svarer det til 325,- pr. sps-elev/år ≈ 71 minutters sagsbehandling der skal spares.

SPS Flow+

 • Alt fra SPS Flow Basic og Automation
 • App til støttepersoner og elever
 • Underskriftmodul

On premise hosting
Vi drifter for jer
Support til superbrugere via helpdesk og telefon


39,- pr. årselev
+
25.000,- implementeringsfee

Hvis 9% af eleverne har behov for SPS, så svarer det til 374,- pr. sps-elev/år ≈ 81 minutters sagsbehandling der skal spares.


SPS FLOW BASIC

Med denne version får du alt det der er nødvendig for at digitaliserer jeres SPS-administration.

Kernen i SPS Flow er sagsbehandlingsmodulet. Her kan man oprette sager på en elev, indhente diverse former for samtykker og dokumentation, udarbejde ansøgninger til brug for SPS2005 og indtaste bevillingsinformationer, samt løbende følge med i trækket på bevillingerne.

Støttepersoner kan nemt tilknyttes til en sag og dermed kan de læse op på støttebehovet, planlægge støtteforløb, lave tidsregistreringer og løbende udfylde forløbsbeskrivelser.

På baggrund af de indtastede bevillinger, fakturaer og tidsregistreringer bliver der automatisk dannet refusionsanmodninger, som en regnskabsmedarbejdere så kan overføre til SPS2005.

En af de store fordele ved at anvende et system som SPS Flow og at digitaliserer sin SPS-administration er at man som kan danne sig unikke indsigter i SPS-virket igennem diverse rapporter. SPS Flow har et indbygget rapportmodul, som gør det muligt at udtrække lang række forskellige rapporter til brug for kvalitetskontrol, overbliksskabelse og ledelsesrapportering.

SPS Flow udstiller en API til brug for integrationer mod andre systemer, så I vil kunne lave jeres integrationer i mellem SPS Flow og fx jeres e-Boksløsning, SPS2005 eller lignende. SPS Flow Automation og SPS Flow+ kommer med disse integrationer out-of-the-box.

SPS Flow Basic
Sagsbehandlingsmodul
Støttemodul
Regnskabmodul
Administrationsmodul
API til udveksling af elevstamdata
API til kundens egne robotter


On premise hosting
Vi drifter for jer
Support til superbrugere via helpdesk og telefon


25,- pr. årselev
+
25.000,- implementeringsfee

Hvis 9% af eleverne har behov for SPS, så svarer det til 244,- pr. sps-elev/år ≈ 53 minutters sagsbehandling der skal spares.


SPS FLOW AUTOMATION

Med SPS Flow Automation bygges der ovenpå SPS Flow Basic, men samtidig gør vi alting nemmere ved hjælp automatiserede SPS2005 workflows og integrationer.

Ved hjælp af automatiseringsteknologi har vi automatiseret trivielle og tidskrævende SPS2005 handlinger som fx ansøgninger, kontrol af og indhentning af bevillinger, overførsel af refusionsanmodninger m.m., som tilsammen vil reducere tiden brugt på SPS-administration væsentligt.

Derudover har vi indbygget automatiseringerne direkte i SPS Flow, så udleverer man fx et støttemiddel og indhenter en udlånskvittering sørger SPS Flow Automation automatisk for at generere et SPS2005 workflow job, som ved næste synkronisering vil sikre at ‘SPS, modtager ret’ bliver opdateret. Eller, når den månedlige timekørsel er blevet afviklet og valideret kan alle refusionsanmodninger automatisk blive overført til SPS2005.

Med SPS Flow Automation gør vi det også rigtig nemt for dig, at tage vores SPS Flow i brug. Ved hjælp vores integrationer til de gængse studieadministrative systemer (Studie+, Studica, LUDUS m.m.) og e-Boksløsninger (Visma IMS, OneTooX m.m.) kan vi nemt koble dit setup sammen med SPS Flow. Vi sørger derudover for at drifte integrationerne og sørger for at holde integrationerne opdateret.

SPS Flow Automation
Alt fra SPS Flow Basic
Automatisering af SPS2005 workflows
Integration med kundens e-Boksløsning
Integration til kundens studieadministrative system


On premise hosting
Vi drifter for jer
Support til superbrugere via helpdesk og telefon


33,- pr. årselev
+
25.000,- implementeringsfee

Hvis 9% af eleverne har behov for SPS, så svarer det til 325,- pr. sps-elev/år ≈ 71 minutters sagsbehandling der skal spares.


SPS FLOW+

SPS Flow+ bygger videre på SPS Flow Basic og Automation og gør det endnu nemmere at være støtteperson og elev.

Vælger man SPS Flow+ udgiver vi jeres helt egen SPS flow app med jeres farver og logo. Med appen kan støttegivere planlægge og tidsregistrere med det samme og ikke næste gang de er ved en computer og selvfølgelig se sine afholdte og kommende støtteaktiviteter, samt chatte med deres elever og underskrive forløbsbeskrivelser.

Som elev kan man dels se sine kommende støtteaktiviteter, men også indsende efterspurgt dokumentation og underskrive diverse samtykkeerklæringer og forløbsbeskrivelser. Eleven kan også sende beskeder direkte til deres sagsbehandlere og støttegivere.

Foruden muligheden for at støttegivere, elever og evt. værger kan underskrive i appen udstilles der også en upload portal, som også gør det muligt at uploade dokumentation, underskrevne samtykker og forløbsbeskrivelser.

SPS Flow+
Alt fra SPS Flow Basic og Automation
App til støttepersoner og elever
Underskriftmodul


On premise hosting
Vi drifter for jer
Support til superbrugere via helpdesk og telefon


39,- pr. årselev
+
25.000,- implementeringsfee

Hvis 9% af eleverne har behov for SPS, så svarer det til 374,- pr. sps-elev/år ≈ 81 minutters sagsbehandling der skal spares.


Lidt mere info…

SPS Flow er designet ud fra et princippet om privacy by design og med GDPR for øje. Det betyder at du med et minimum af brugeradministration er garanteret at kun dé rette mennesker har adgang til det rette data. Fx vil en støtteperson først få adgang til en sag i det øjeblik de bliver tilknyttet som en støtteperson på den specifikke sag – indtil da vil de intet kunne se. Derudover logger SPS Flow alle handlinger udført på de respektive sager.

Et vigtigt forhold omkring GDPR er at man ikke opbevarer data man ikke har grund til at opbevare. Derfor sletter SPS Flow også data 5 år efter sidste sagsbehandlingsdato – helt automatisk og uden nogen menneskelig indblanding.