SPS Flow

Effektiv administration af specialpædagogisk støtte, for danske uddannelsesinstitutioner.

VORES SERVICES

Vi hjælper erhvervs- og ungdomsuddannelser med at håndtere de administrative processer indenfor SPS. Vores hjælp frigiver tid til de enkelte elevers konkrete sager og sørger for mere effektiv hjælp til den enkelte elev. Derudover giver det økonomisk og tidsmæssige fordele for uddannelses stedet. SPS Flow kommer i 3 forskellige versioner, der er særligt tilrettet din uddannelse. Alt efter dit behov, kan din pakke nemt opgraderes.

SPS Flow Basic

Få dækket de grundlæggende behov indenfor SPS administration. Denne service digitalisere sagsbehandling, støtte og regnskabsvirket i relation til SPS.

SPS Flow Automation

Få, udover de grundlæggende administrative behov, også fjernet trivielle opgaver samt reduceret tidsforbruget med automatisering af administrative opgaver.

SPS Flow+

Få automation til den daglige drift samt en app til støttepersoner og elever, et underskriftmodul til indhentning af samtykker og dokumentation, så du sparer endnu flere ressourcer på administration og intern kommunikation.


Hvad er SPS FLOW?

SPS Flow er en softwareplatform (web & app) som digitaliserer og automatiserer hele SPS-processen, således, at tiden brugt på administration reduceres og forudsætningerne for levering af støtte optimeres.

SPS-processens kerneformål er naturligvis at levere støtte til de elever der har behov. Men processen fra det identificerede behov til den leverede støtte er kompliceret og kræver en høj grad af koordination og dokumentation der involverer både eleven, sagsbehandlere, støttegivere, administrations- og regnskabspersonale samt ledere.

SPS Flow sikrer dels, at processen afvikles korrekt men også at forvaltningskravene og GDPR overholdes, samt at de rette personer på det rette tidspunkt kan koordinere og dokumentere deres indsats.


Et system og en standiseret proces

Tidligt i udviklingen af SPS Flow stod det klart at uddannelsesinstitutionerne leverer SPS på mange forskellige måder. Nogle har få medarbejdere der varetager hele processen. Andre har opdelt indsatsen i sagsbehandlere og støttegivere. Endnu andre har en kombination af disse. Derudover viste det sig, at rigtig megen viden var implicit og erfaringsbaseret, hvilket gør uddannelsesinstitutionerne sårbare overfor sygdom og udskiftning af medarbejdere.

I SPS Flow er disse erfaringer udmøntet i en ensrettet og standardiseret proces, hvor systemet sørger for, at der foretages de rigtige administrative handlinger på det rigtige tidspunkt og af de rigtige personer. Fordelen ved at have en standardiseret proces og et system som understøtter dette er, at man nemmere kan inddrage nye medarbejdere, koordinere medarbejdere til medarbejdere, danne sig overblik og drage fordel af automatisering og digitalisering.


Samarbejdspartnere